Star Wars Episod VII – The Force Awakens

Här samlar jag på nyheter, info och annat kring Star Wars Episod VII, som gick under arbetsnamnet ”The Ancient Fear” men som sedemera kom att heta ”Star Wars: The Force Awakens”. Del 7 i Star Wars-sagan började spelas in i maj 2014 och har världspremiär (tillika Sverige-premiär) den 16 december 2015.

1 2 3